Xe Đà Nẵng Huế Logo - by Đồng Hành Goldman Group

Hệ thống văn phòng

Công ty CP Đồng Hành Goldman có 04 văn phòng đại diện, gồm 01 trụ sở chính và 03 chi nhánh:

– Trụ sở chính: 15 Thanh Lương 25, TP Đà Nẵng

– Chi nhánh Huế: Nhà B2-22, Khu cung cư Vconland, TP Huế.

– Chi nhánh Hội An: 11 Ngô Sĩ Liên, TP Hội An, Tỉnh Quảng Nam

– Chi nhánh Đông Hà: 08 Nguyễn Văn Thuận, TP Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị

Liên hệ ngay tổng đài: 1900.25.25.65

Translate »